इनस्टा ग्रो कॉम्बि


सर्व पिकांच्या संतुलित पोषणासाठी अनेक सूक्ष्म पोषक मिश्रण. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची उपलब्धता वाढवते, मातीच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही अधिक स्थिर राहते. त्वरीत शोषले जाते आणि झाडांना जलद उपलब्ध होते.

InstaGrow Chelated Combi


Multi Micronutrient mixture for balanced nutrition for all crops. Increases the availability of Micronutrients, more stable even under adverse soil conditions. Quick absorbed and rapidly available to plants.